QAtool biedt inzicht

Gestructureerd inventariseren welke keuzes het beste zijn.

Focus op prioriteiten met een aantoonbaar draagvlak.

Zorgt voor een compleet en transparant overzicht.

 

Gratis uitproberen

Ervaar de mogelijkheden van een auteurslicentie

Voor adviseurs en interim managers

Actiepunten voor vele domeinen

Inventariseert meningen

Concretiseert actiepunten

Onderbouwt prioriteiten

Ideaal voor creatie van draagvlak

Ideaal voor workshops

Unieke en bewezen methodiek

en voor geavanceerde gebruikers…

Eigen vragenlijsten ontwikkelen

Vragenlijsten maken voor derden via de QAtool winkel

Consultant licentie

Standaard 4 MKB vragenlijsten:

Scan Bedrijfsfuncties (Top-level analyse)

Scan Functie Analyse (Mid-Level Analyse)

Introductie aanbieding: 

2 scans naar keuze

Uitbreiding mogelijk met meerdere gedetailleerde vragenlijsten

Maximaal 15 projecten per jaar

 

j

Auteur licentie

Alle features van de Consultant licentie

Zelf aanmaken van vragenlijsten

Aanbieden van vragenlijsten om in de winkel van QAtool te plaatsen*

Maximaal 25 projecten per jaar

Onbeperkt aantal respondenten

 

* QAtool hanteert strikte voorwaarden bij opname van een vragenlijst in de winkel  

Gratis uitproberen

Zelf aanmaken van vragenlijsten

Maximaal 1 project

Alleen het eigen e-mail adres als respondent

 

Bedrijfsfuncties:

 • Voor snel inzicht en kennismaking met de methode
 • Standaard bij iedere licentie

Functie Analyse:

 • Voor een beter inzicht in de status van de organisatie
 • Standaard bij iedere licentie

Marktplaats voor vragenlijsten:

 •  Ontwerp uw eigen vragenlijsten
 • QAtool kan ze in de winkel plaatsen
 • Deel in de licentie-opbrengsten

MKB Details:

 • Bedrijfsvoering
 • Juridische zaken
 • Financieel & Fiscaal
 • Mobiliteit
 • MVO

MBK Details:

 • Verkoop / Sales
 • Marketing & Communicatie
 • Personeel & Organisatie
 • Samenwerken
 • Arbeidsbeleving

MBK Details:

 • ICT voor ZZP & Klein MKB
 • Projectmanagement
 • Productie
 • ISO-9001-2015 Quick Scan
 • ISO-9001-2015 serie

Verkoop uw zelf-ontwikkelde vragenlijsten via onze winkel

Indien u een licentie heeft om zelfstandig controle/vragenlijsten te ontwikkelen, kunt u deze bij ons aanbieden om ze via de winkel in licentie te geven aan andere adviseurs. Daartoe dient u een verklaring te ondertekenen dat de inhoud van de vragenlijst uw intellectueel eigendom is en u het recht heeft om de licentieverstrekking aan QAtool aan te biedenen en QAtool onbeperkt machtigt om deze licentie door te verkopen.

Voor iedere vragenlijst die door een QAtool-abonnee in licentie wordt genomen, ontvangt u een vergoeding. Een gebruikerslicentie heeft de duur van 1 (één) jaar.

QAtool behoudt het recht voor om aangeboden vragenlijsten te weigeren of (na een ingediende klacht die door ons is geaccepteerd) te verwijderen.

QAtool kan vragenlijsten die zijn gebaseerd op internationaal geaccepteerde modellen en publicaties, waarvan u het intellectueel eigendom bezit, in een speciale (aanbevolen) sectie van de winkel aanbieden. U geeft tevens QAtool alle rechten die nodig zijn om (on- en offline) reclame te maken voor deze vragenlijsten.