Jan Sonneveld

De ISO9001 Suite

Posted by | Advies, Kwaliteit | No Comments

ISO 9001:2015 In QAtool is een aantal ISO 9001-scans beschikbaar. Al deze scans zijn gebaseerd op de nieuwste versie van ISO 9001, die uit 2015. Heeft u al een kwaliteitssysteem dat gebaseerd is op de vorige versie van ISO 9001, dan kunt u met de transitiescan vaststellen in hoeverre dat systeem voldoet aan ISO 9001:2015. Deze scan behandelt namelijk alleen de onderwerpen die wezenlijk nieuw of veranderd zijn in de norm. Is ISO 9001 helemaal nieuw voor u, dan kunt u met de quick scan inzicht krijgen in hoeverre u aan de norm voldoet. De quick scan bestaat uit zes…

Read More

ISO9001:2015 en Productie Workshops

Posted by | Bedrijf algemeen | No Comments

Maak een reuzenstap De ISO9001:2015 en/of de Productie Workshop Nederland komt langzaam weer uit de crisis. De orderstroom van veel bedrijven komt weer op gang. Maar prijzen staan nog steeds onder druk. Dat vraagt om grote efficiency en effectiviteit in productieprocessen. Veel slimme bedrijven hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in de beheersing van hun processen, en plukken daar nu de vruchten van. De ervaring leert dat het goed is om regelmatig het productieproces en de beheersing ervan te evalueren. Vaak liggen kleine verbeteringen voor de hand, die zorgen voor enorme verhoging van de productiviteit. Vaak ook hebben uw medewerkers al…

Read More

QAtool Workshop

Posted by | Bedrijf algemeen, Kwaliteit, Methode, Productie, Projectmanagement | No Comments

We stropen de mouwen op… In de komende tijd zal QAtool in samenwerking met diverse partners workshops organiseren voor ondernemers, managers en adviseurs. U leert daar in de praktijk hoe u verbeteringen realiseert in uw bedrijf die worden gekozen door uw eigen medewerkers. U hoeft eigenlijk zelf niet meer aan te geven wat er moet gebeuren. Uw team krijgt nu zelf de kans om hun kennis en ervaring in te zetten in hun eigen werkomgeving. Daarbij zorgt QAtool voor het inzicht en het overzicht. De krachtige maar toch eenvoudige QAtool verbetermethode zal worden toegepast op uzelf en uw bedrijf. We hebben…

Read More

Intrinsieke Kwaliteit

Posted by | Advies, Kwaliteit, Methode | No Comments

Je hebt een bedrijf met 7 of meer medewerkers. Het wordt tijd om te delegeren. Je kunt niet meer volstaan met directe opdrachten. Je moet erop kunnen gaan vertrouwen dat je medewerkers weten wat ze moeten doen en ervoor zorgen dat het meteen goed gebeurd. Communicatie met je medewerkers en tussen de medewerkers onderling wordt steeds belangrijker. Het begint met heldere afspraken over de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen. En je wilt meteen wat zwakke punten verbeteren. Om dat te kunnen bespreken is het nodig dat je in ieder geval alle stappen van het bedrijfsproces helder in beeld hebt…

Read More

Stilte voor de Storm

Posted by | Kwaliteit, Methode | No Comments

De afgelopen maanden heb ik bewust niet geblogd. De reden is eenvoudig. Met een aantal specialisten hebben we onze propositie nauwkeurig onder de loep genomen. In die periode is het niet wenselijk om allerlei verhalen te dichten die met ingang van 2016 minder relevant zijn. Daarnaast kon ik de tijd goed gebruiken want er is hard gewerkt. Dat is een ding dat zeker is. Wat we in ieder geval kunnen aangeven is dit: QAtool is een methode en hulpmiddel die MKB ondernemers helpt bij het behalen van méér omzet, minder kosten en een hogere klant- en medewerkerstevredenheid. Daarin is er…

Read More

Draagvlak voor Kwaliteit

Posted by | Advies, Kwaliteit, Methode, Personeel & Organisatie | No Comments

Motivatie Een organisatie die op een hoog niveau kwaliteit levert, bestaat uit gemotiveerde mensen. Dat kan niet anders. Je moet begrijpen dat ieder een schakel is in de hele voortbrengingsketen van je product of dienst tot en met de after sales customer care. Als ergens in die keten iemand een steek laat vallen dan scoort de gehele organisatie slecht. In een ideale wereld begrijpt iedereen dat de persoonlijke prestatie keihard meetelt in de kwaliteit van je organisatie. Helaas is de praktijk wat weerbarstiger. Niet iedereen is even gemotiveerd en niet iedereen wil er voldoende tijd instoppen. En als de directie…

Read More

Kwaliteitssysteem

Posted by | Advies, Kwaliteit | No Comments

QAtool is een volledig kwaliteitssysteem Iedereen kan een scan maken. Er zijn zelfs gratis tools beschikbaar waarmee je zo een scan of enquête kunt opstellen en uitvoeren. Een scan is gewoon een online vorm om mensen te bevragen over een bepaald onderwerp. Je hebt die informatie nodig om een advies op te stellen. Dat is bij ieder onderzoek nodig. Je zult altijd een methode moeten hebben om je klant te bevragen. Er zijn adviseurs die het tijdens een gesprek doen en inspelen op wat er tijdens het gesprek naar voren komt. Zij gaan heel gericht zoeken naar een al dan…

Read More

Doe de goede dingen goed

Posted by | Advies, Bedrijf algemeen, Kwaliteit, Methode | No Comments

Je groeit, en dan? Als ondernemer ben je goed in wat je doet. Voor de een is dat business development en voor de ander is dat het ontwikkelen en optimaliseren van een product. Als blijkt dat er een markt is en je kunt je product/dienst verkopen, dan geeft dat een geweldig gevoel. Je bedrijf groeit en er komen mensen bij. Die moeten duidelijk worden aangestuurd; communicatie is essentieel. Gelukkig weten ze wat er te doen staat, want daarop heb je hen geselecteerd. Op basis van je eigen kennis en ervaring kom je een heel eind met je rol als manager….

Read More

Interne communicatie

Posted by | Advies, Bedrijf algemeen | No Comments

Geen klanten zonder personeel Bedrijven doen hun best om aan hun klanten duidelijk te maken wat ze tekort komen en waarom ze de producten en diensten nodig hebben. Er wordt veel geld gestoken in marketing campagnes en salesmateriaal om de (potentiële) klant duidelijk te maken dat jij het beste bent. Bestaande klanten worden in de watten gelegd met allerlei bijeenkomsten waar nieuws te krijgen is over de tactiek en strategie van het bedrijf. Maar hoe zit het met je personeel? Weten zij wat de huidige koers is? Zijn zij op de hoogte van je actuele missie en visie? Het is…

Read More

Zomer-2015

Posted by | Advies, Bedrijf algemeen | No Comments

Continuïteit Het is rustig. Het is vakantietijd. Veel mensen zijn weg of plannen een extra golfdagje (zoals ik). En dan gaat het ineens mis. Kranen vallen om of een website gaat door een storing offline. Dan heb je ineens iemand nodig. Hoe heb jij dat geregeld? Heb je een scenario dat er altijd iemand bereikbaar is in geval van nood? FreeVoiceTelecom uit Lunteren is een van mijn relaties en heeft o.a. een telefoonbeantwoording service. Daar kun je je telefoon met kennis van zaken laten opnemen, ook als je op vakantie bent. Je wordt dan alleen nog maar gestoord als het echt…

Read More