Kwaliteit

QAtool versie 3 in ontwikkeling

Posted by | Advies, Bedrijf algemeen, Kwaliteit, Methode | No Comments

QAtool innoveert verder: We zijn bezig met versie 3.0. Het wordt een voor mobiel en tablet ontworpen systeem voor het doen van onderzoek naar de meningen van stakeholders. De QAtool methode heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen. Deze kan in de toekomst ook door andere consultants binnen bedrijven en organisaties worden ingezet. De kennis van ons multidisciplinaire groep ervaren consultants is gebruikt om kwaliteitsonderzoeken te doen op basis waaruit duidelijk naar voren komt wat de belangrijkste prioriteiten zijn. Wordt vervolgt…

Read More

De ISO9001 Suite

Posted by | Advies, Kwaliteit | No Comments

ISO 9001:2015 In QAtool is een aantal ISO 9001-scans beschikbaar. Al deze scans zijn gebaseerd op de nieuwste versie van ISO 9001, die uit 2015. Heeft u al een kwaliteitssysteem dat gebaseerd is op de vorige versie van ISO 9001, dan kunt u met de transitiescan vaststellen in hoeverre dat systeem voldoet aan ISO 9001:2015. Deze scan behandelt namelijk alleen de onderwerpen die wezenlijk nieuw of veranderd zijn in de norm. Is ISO 9001 helemaal nieuw voor u, dan kunt u met de quick scan inzicht krijgen in hoeverre u aan de norm voldoet. De quick scan bestaat uit zes…

Read More

QAtool Workshop

Posted by | Bedrijf algemeen, Kwaliteit, Methode, Productie, Projectmanagement | No Comments

We stropen de mouwen op… In de komende tijd zal QAtool in samenwerking met diverse partners workshops organiseren voor ondernemers, managers en adviseurs. U leert daar in de praktijk hoe u verbeteringen realiseert in uw bedrijf die worden gekozen door uw eigen medewerkers. U hoeft eigenlijk zelf niet meer aan te geven wat er moet gebeuren. Uw team krijgt nu zelf de kans om hun kennis en ervaring in te zetten in hun eigen werkomgeving. Daarbij zorgt QAtool voor het inzicht en het overzicht. De krachtige maar toch eenvoudige QAtool verbetermethode zal worden toegepast op uzelf en uw bedrijf. We hebben…

Read More

Intrinsieke Kwaliteit

Posted by | Advies, Kwaliteit, Methode | No Comments

Je hebt een bedrijf met 7 of meer medewerkers. Het wordt tijd om te delegeren. Je kunt niet meer volstaan met directe opdrachten. Je moet erop kunnen gaan vertrouwen dat je medewerkers weten wat ze moeten doen en ervoor zorgen dat het meteen goed gebeurd. Communicatie met je medewerkers en tussen de medewerkers onderling wordt steeds belangrijker. Het begint met heldere afspraken over de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen. En je wilt meteen wat zwakke punten verbeteren. Om dat te kunnen bespreken is het nodig dat je in ieder geval alle stappen van het bedrijfsproces helder in beeld hebt…

Read More

Stilte voor de Storm

Posted by | Kwaliteit, Methode | No Comments

De afgelopen maanden heb ik bewust niet geblogd. De reden is eenvoudig. Met een aantal specialisten hebben we onze propositie nauwkeurig onder de loep genomen. In die periode is het niet wenselijk om allerlei verhalen te dichten die met ingang van 2016 minder relevant zijn. Daarnaast kon ik de tijd goed gebruiken want er is hard gewerkt. Dat is een ding dat zeker is. Wat we in ieder geval kunnen aangeven is dit: QAtool is een methode en hulpmiddel die MKB ondernemers helpt bij het behalen van méér omzet, minder kosten en een hogere klant- en medewerkerstevredenheid. Daarin is er…

Read More

Draagvlak voor Kwaliteit

Posted by | Advies, Kwaliteit, Methode, Personeel & Organisatie | No Comments

Motivatie Een organisatie die op een hoog niveau kwaliteit levert, bestaat uit gemotiveerde mensen. Dat kan niet anders. Je moet begrijpen dat ieder een schakel is in de hele voortbrengingsketen van je product of dienst tot en met de after sales customer care. Als ergens in die keten iemand een steek laat vallen dan scoort de gehele organisatie slecht. In een ideale wereld begrijpt iedereen dat de persoonlijke prestatie keihard meetelt in de kwaliteit van je organisatie. Helaas is de praktijk wat weerbarstiger. Niet iedereen is even gemotiveerd en niet iedereen wil er voldoende tijd instoppen. En als de directie…

Read More

Kwaliteitssysteem

Posted by | Advies, Kwaliteit | No Comments

QAtool is een volledig kwaliteitssysteem Iedereen kan een scan maken. Er zijn zelfs gratis tools beschikbaar waarmee je zo een scan of enquête kunt opstellen en uitvoeren. Een scan is gewoon een online vorm om mensen te bevragen over een bepaald onderwerp. Je hebt die informatie nodig om een advies op te stellen. Dat is bij ieder onderzoek nodig. Je zult altijd een methode moeten hebben om je klant te bevragen. Er zijn adviseurs die het tijdens een gesprek doen en inspelen op wat er tijdens het gesprek naar voren komt. Zij gaan heel gericht zoeken naar een al dan…

Read More

Doe de goede dingen goed

Posted by | Advies, Bedrijf algemeen, Kwaliteit, Methode | No Comments

Je groeit, en dan? Als ondernemer ben je goed in wat je doet. Voor de een is dat business development en voor de ander is dat het ontwikkelen en optimaliseren van een product. Als blijkt dat er een markt is en je kunt je product/dienst verkopen, dan geeft dat een geweldig gevoel. Je bedrijf groeit en er komen mensen bij. Die moeten duidelijk worden aangestuurd; communicatie is essentieel. Gelukkig weten ze wat er te doen staat, want daarop heb je hen geselecteerd. Op basis van je eigen kennis en ervaring kom je een heel eind met je rol als manager….

Read More

Due Diligence PLUS

Posted by | Advies, Bedrijf algemeen, Kwaliteit, Methode, Overname | No Comments

Wat moet je doen bij een bedrijfsovername? Wikipedia zegt: De Engelse term due diligence betekent letterlijk gepaste zorgvuldigheid. In fusies en overnames en in de accountancy is er echter een specifieke betekenis, namelijk boekenonderzoek, bijvoorbeeld bij een bedrijfsovername. Ik heb in het verleden meegewerkt aan diverse due diligence projecten. Voor het eerst voorafgaand aan de Getronics overname van het Noorse CINET in Oslo Noorwegen. Daarna in mijn tijd bij Compass Management Consulting voorafgaande aan de consolidatie van IT organisaties van diverse bedrijven. Zoals in Wikipedia genoemd betreft het vaak een boeken onderzoek met daarbij enkele steekproeven op de juistheid en…

Read More

Samenwerking of niet?

Posted by | Advies, Bedrijf algemeen, Keuze, Kiezen, Kwaliteit, Methode | No Comments

#GRexit? Ik zie het met lede ogen aan, die Griekse perikelen. Ik voel me regelmatig bedrogen door een deel van het Griekse volk. De machthebbers en reders. Hoe kun je toestaan dat mensen van 52 jaar van hun pensioen kunnen genieten? Hoe kun je het betalen als iedere regering opnieuw familie en vrienden ambtenaar maakt zodat ze van een “veilig” inkomen kunnen gaan genieten? Ik heb het zelf meegemaakt dat de Grieken zich niet wilden laten controleren. Ik zou met een collega de IT organisatie van de National Bank of Greece gaan onderzoeken. Maar tot drie keer toe had de…

Read More