De ISO9001 Suite

Posted by | oktober 26, 2016 | Advies, Kwaliteit | No Comments

ISO 9001:2015

In QAtool is een aantal ISO 9001-scans beschikbaar. Al deze scans zijn gebaseerd op de nieuwste versie van ISO 9001, die uit 2015. Heeft u al een kwaliteitssysteem dat gebaseerd is op de vorige versie van ISO 9001, dan kunt u met de transitiescan vaststellen in hoeverre dat systeem voldoet aan ISO 9001:2015. Deze scan behandelt namelijk alleen de onderwerpen die wezenlijk nieuw of veranderd zijn in de norm.

Is ISO 9001 helemaal nieuw voor u, dan kunt u met de quick scan inzicht krijgen in hoeverre u aan de norm voldoet. De quick scan bestaat uit zes hoofdonderwerpen:

  • Context
  • Leiderschap
  • Mensen
  • Organisatie
  • Dienstverlening / productie
  • Resultaten

Deze indeling volgt het Certiked Model. In dit model is ISO 9001 vertaald in termen en een logica die voor zowel leidinggevenden als uitvoerenden veel beter aansluit bij de dagelijkse praktijk dan het ambtelijke jargon uit ISO 9001. Het Certiked Model is toegespitst op kennisintensieve dienstverlening; de QAtool-scans zijn echter van toepassing op alle soorten bedrijven en organisaties.

certiket-model-iso-9001

Het Certiket model

 

Op basis van de quick scan bepaalt u op welke onderwerpen u als eerste uw aandacht gaat richten. Voor die onderwerpen voert u een detailscan uit. In de detailscan is het onderwerp verdeeld in twee, drie of vier facetten. De vragen in deze zes scans gaan in meer detail in op de zaken die van belang zijn voor de desbetreffende facetten.

Centraal staan de Mensen; deze zijn tenslotte in bijna elke organisatie van doorslaggevend belang om succesvol te zijn.

Het belangrijkste doel van een kwaliteitsmanagementsysteem is het voldoen aan, of zelfs overtreffen van, de verwachtingen van klanten. Dit staat centraal in het onderwerp Dienstverlening / Productie. Dit onderwerp is de Do-component in een PDCA-cyclus die het verbindt met Resultaten, Leiderschap en Organisatie. De wijze waarop deze cyclus wordt doorlopen en welke thema’s daarbij inhoudelijk van belang zijn, wordt sterk beïnvloed door de Context waarin de organisatie opereert. Daarom gaat dat onderwerp over het verkennen van de omgeving en het vertalen van de daarmee verkregen informatie naar uitgangspunten voor de organisatie.

In Leiderschap worden de algemene uitgangspunten van de Context én van de visie van de organisatie vertaald in concreet beleid. Vervolgens wordt in het onderwerp Organisatie de organisatie ingericht op basis van het vastgestelde beleid. In Resultaten, tenslotte, wordt informatie van en voor diverse belanghebbenden verzameld en geanalyseerd. Waar nodig worden verbetermaatregelen getroffen, waarmee weer aansluiting is op Leiderschap.

 

BESTEL hier uw Scan

 

Met dank an Diederik van der Burg, Auditor en Partner van QAtool