Gebruik QAtool voor uw inventarisatie van uw kwaliteitsbeleid

In QAtool is een aantal ISO 9001-Details Analyses beschikbaar. Al deze vragenlijsten zijn gebaseerd op versie 2015 van ISO 9001. Er is ook een Functie Analyse beschikbaar die uitsluitend de belangrijkste onderwerpen benoemd. Daar kunt u dan kansen en risico’s in benoemen. 

  • Context
  • Leiderschap
  • Mensen
  • Organisatie
  • Dienstverlening / Productie
  • Resultaten

Op basis van de Functie Analyse bepaalt u op welke onderwerpen u als eerste uw aandacht kunt richten. Voor die onderwerpen voert u een Detail Analyse uit. In deze vragenlijst is het onderwerp verdeeld in twee, drie of vier facetten. De vragen gaan in meer detail in op de zaken die van belang zijn voor de desbetreffende facetten.

Centraal staan de Mensen; deze zijn tenslotte in bijna elke organisatie van doorslaggevend belang om succesvol te zijn.

Het belangrijkste doel van een kwaliteitsmanagementsysteem is het voldoen aan, of zelfs overtreffen van, de verwachtingen van klanten. Dit staat centraal in het onderwerp Dienstverlening / Productie. Dit onderwerp is de “Do”-component in een PDCA-cyclus die het verbindt met Resultaten, Leiderschap en Organisatie. De wijze waarop deze cyclus wordt doorlopen en welke thema’s daarbij inhoudelijk van belang zijn, wordt sterk beïnvloed door de Context waarin de organisatie opereert. Daarom gaat dat onderwerp over het verkennen van de omgeving en het vertalen van de daarmee verkregen informatie naar uitgangspunten voor de organisatie.

In Leiderschap worden de algemene uitgangspunten van de Context én van de visie van de organisatie vertaald in concreet beleid. Vervolgens wordt in het onderwerp Organisatie de organisatie ingericht op basis van het vastgestelde beleid. In Resultaten, tenslotte, wordt informatie van en voor diverse belanghebbenden verzameld en geanalyseerd. Waar nodig worden verbetermaatregelen getroffen, waarmee weer aansluiting is op Leiderschap.