Draagvlak voor Kwaliteit

Motivatie

Een organisatie die op een hoog niveau kwaliteit levert, bestaat uit gemotiveerde mensen. Dat kan niet anders. Je moet begrijpen dat ieder een schakel is in de hele voortbrengingsketen van je product of dienst tot en met de after sales customer care. Als ergens in die keten iemand een steek laat vallen dan scoort de gehele organisatie slecht. In een ideale wereld begrijpt iedereen dat de persoonlijke prestatie keihard meetelt in de kwaliteit van je organisatie. Helaas is de praktijk wat weerbarstiger. Niet iedereen is even gemotiveerd en niet iedereen wil er voldoende tijd instoppen. En als de directie niet overtuigd is dan moet je er niet eens aan beginnen.

Draagvlak

De QAtool methode is gebaseerd op het creeren van draagvlak. Het is van groot belang dat je samen inventariseert wat ieders mening is en hoe men over onderwerpen denkt. Geef elkaar de ruimte om dat in alle rust te doen. Laat ieder voor zich bepalen wat hij/zij ervan denkt; hoe gaat het nu, hoe wil ik het liever hebben en hoe belangrijk vind ik dat. Nadat alle aspecten zijn beoordeeld is het slim om je persoonlijke prioriteit vast te leggen en in een paar termen vast te leggen wat je eraan zou doen en hoeveel tijd je denkt dat zoiets kost. Als iedereen klaar is met de individuele inventarisatie, kun je vervolgens in een consolidatie workshop gezamenlijk bepalen wat jullie groepsmening is. Daarbij is consensus ideaal maar voor sommige punten is het zeer goed mogelijk dat je overeenkomt dat je van mening verschilt. In dergelijke situaties is het belangrijk om dit goed te documenteren zodat afwijkende meningen niet verloren gaan. Na de consolidatie van de aspecten is het tijd om de acties te bepalen. Ieder had daarvoor al prioriteiten gekozen maar de groepsprioriteit kan natuurlijk anders uitkomen. Toch zal het snel gaan en kun je heel concreet acties benoemen en verantwoordelijken benoemen. Het zou helemaal mooi zijn als de voltooiing van toegewezen acties onderdeel uitmaken van de persoonlijke targets die in de functioneringsgesprekken aan de orde komen.

Dit is de beste manier om draagvlak te creeren voor het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie. Als je dit periodiek herhaalt, kun je ook de concrete stappen zichtbaar maken die je samen maakt. En dat is natuurlijk motiverend.

QAtool heeft voor het MKB de belangrijkste operationele processen geïnventariseerd en geschikt gemaakt voor interne kwaliteitsverbetering. Daar hebben onze auteurs met vele jaren adviseren in het MKB segment hun sporen al mee verdiend. Kijk zelf maar hoe eenvoudig het is.

Maar hoe gaat het bij andere organisaties? Neem contact met ons op als u een eigen scan wil ontwikkelen en deze met de QAtool methode wil implementeren. Wij zijn gespecialiseerd in het creeren van draagvlak.