Intrinsieke Kwaliteit

Posted by | augustus 29, 2016 | Advies, Kwaliteit, Methode | No Comments

Je hebt een bedrijf met 7 of meer medewerkers. Het wordt tijd om te delegeren. Je kunt niet meer volstaan met directe opdrachten. Je moet erop kunnen gaan vertrouwen dat je medewerkers weten wat ze moeten doen en ervoor zorgen dat het meteen goed gebeurd.

Communicatie met je medewerkers en tussen de medewerkers onderling wordt steeds belangrijker. Het begint met heldere afspraken over de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen. En je wilt meteen wat zwakke punten verbeteren. Om dat te kunnen bespreken is het nodig dat je in ieder geval alle stappen van het bedrijfsproces helder in beeld hebt gebracht. Vervolgens spreek je af waar de knip komt tussen de verschillende personen: waar stopt sales en gaat operations verder. Of wat doet de planning en wat doet de service afdeling. Wanneer kan een factuur de deur uit? Wat te doen met een storing als je geen afspraak hebt gemaakt over het niveau van je dienstverlening?

Iedereen weet wel zo’n beetje wat er door wie moet worden gedaan, maar in de praktijk valt er nog wel eens een opdracht tussen de wal en het schip. Dan blijft een klant nodeloos lang in de wacht en worden ze terecht ongeduldig en dus ontevreden. Dat moeten we voorkomen.

Met de QAtool methode zijn we nu in staat om voor iedere organisatie helderheid te scheppen in de taken en verantwoordelijkheden. Tevens zijn we in staat om de betrokkenen te helpen in het kiezen van prioriteiten in wat er nu moet worden opgepakt om het op zo’n kort mogelijke termijn te verbeteren. Het enige wat nodig is, is het commitment van de leiding om een workshop van een dagdeel te organiseren en vervolgens 1 uur in de week te reserveren per actiedrager om de bevestigde acties op te volgen.

QAtool heeft voor alle belangrijke processen binnen een bedrijf een checklist voor alle belangrijke stappen. De QAtool applicatie levert vervolgens de mogelijkheid om ieders beeld individueel te inventariseren, waarna het in de groep wordt besproken. Ommissies of onbekendheid met processtappen worden direct opgelost. Er kunnen direct afspraken gemaakt worden over wie wat oppakt en wat er gedaan moet worden.

Het is nu ook mogelijk dat processen die organisatie specifiek zijn (en dus niet in QAtool beschikbaar zijn) zelf worden opgenomen met behulp van uw QAtool adviseur. U ontwikkelt daarmee uw eigen processcan zodat u te allen tijde zeker kunt stellen dat uw proces door iedereen goed wordt begrepen en ingevoerd. Dit geldt vooral voor (semi-)overheidsinstellingen.

Op deze manier maakt u optimaal gebruik van uw intrinsieke kwaliteit. Uw mensen verbeteren de organisatie van binnenuit. Zij kunnen zelf aangeven wat ze willen en kunnen verbeteren. De leiding hoeft alleen maar te kiezen tussen de acties en tijd vrij te maken voor de uitvoering.