Waar gaat het over?

 • Identiteit
 • Missie en visie
 • Positionering
 • Markt- en concurrentiekennis
 • Klanttevredenheid
 • Trends en ontwikkelingen
 • Productprestatie
 • Assortimentsbeleid
 • Prijsbeleid
 • Marketingplan
 • SWOT-Analayses
 • Productmarktstrategie
 • Bugettering en planning
 • Interne communicatie
 • Adverteren
 • Website en SEO
 • Contentmarketing
 • Directmarketing
 • Beurzen en events
 • Relatiemarketing
 • PR

Voor wie is het bestemd?

 • Directie
 • Commercieel management
 • Marketingmanagement
 • Communicatiemanagement
 • Communicatieadviseur
 • Marketing specialist
Bestel nu

Wat kun je ermee doen?

Aan de hand van de resultaten van deze scan en de gewenste adviezen kunt u:

 • een beter inzicht krijgen in de identiteit, missie en visie van uw organisatie;
 • de marktwerking beter begrijpen;
 • een concreet en praktisch marketingcommunicatieplan opstellen;
 • effectieve communicatie realiseren;
 • beschikken over actuele informatie m.b.t. de resultaten van uw communicatiebeleid;
 • professionele communicatiebriefings opstellen;
 • meer resultaten van uw communicatie-inspanningen verwachten;
 • een betere afstemming van uw media-inzet realiseren;
 • uw klanten beter aan u binden

 

Voorbeeld van de Marketing & Communicatie rapportage en actielijst

M&C qatool-55-108-page-001

 

M&C qatool-55-108-page-002

 

M&C qatool actielijst-55-108-page-001