Pilot Eurovisie Songfestival

Posted by | mei 24, 2019 | Bedrijf algemeen | No Comments

Om de toepassing van QAtool te testen hebben we ervoor gekozen om een scoringsformulier aan te bieden voor een selecte groep gebruikers. Daarin kunnen ze dan per nummer reageren over hoe ze erover denken. De resultaten moeten direct zichtbaar zijn voor de gebruiker.

We ontwikkelden een vragenlijst met diverse aspecten waarbij ieder aspect kon worden gescoord van 0 .. 10. Als het nul blijft telt dat aspect niet mee. De gekozen aspecten zijn:

  • Song
  • Performance
  • Difficulty
  • Show
  • Cutie
  • Dress

Ieder heeft een eigen wegingsfactor gekregen waarmee een resultaat kon worden berekend op basis van het gewogen gemiddeld. Door steeds na een liedje naar het resultaat te kijken zag de gebruiker direct hoe het liedje scoorde in relatie tot de eerdere liedjes.

Dat leverde een mooie lijst op van de favorieten, maar dat zei nog niets over hoe hoog je dacht dat ze zouden eindigen. Daar hadden we een extra aspect voor gemaakt: Expected End Result. Nadat alle liedjes geweest waren, kun je dus (in de finale) alle 26 nummers een plaats toewijzen die je verwachtte. Dat was niet eenvoudig maar wel leuk om te doen. Zodra de gebruikers klaar waren, meldden ze de vragenlijst KLAAR en kregen ze een e-mail met hun resultaten.

De projectleider kon op het moment van het sluiten van de televoting (dat was het moment waarop de gebruikers KLAAR moetsen zijn) een export naar een CSV file doen van alle ingevoerde scores.

In een vooraf geprepareerde Excel werkboek konden de gegevens worden ingelanden. Bij het bekend worden van de definitieve (op die avond dan) uitslag kon deze eenvoudig worden ingevoerd. Daarmee was direct duidelijk wie de beste voorspelling had gedaan.

Wil je het scoreformulier van de finale ook een keer proberen? neem dan contact met ons op. We moeten dan wel je e-mailadres , voornaam en achternaam hebben. Iedere vraag (liedje) heeft een duidelijke foto en een video-link naar de uitvoering van het nummer tijdens de halve finale (of het jury optreden).