Top-Down of Bottom Up??

Klik op de betreffende Scan voor meer informatie

Top-Level analyse:

Bedrijfsfuncties

U kunt het beste deze starten met deze scan. Het bied u inzicht in welk aandachtsgebied de hoogste prioriteit nodig heeft.
Het is een pragmatische scan om gelegenheid te bieden tot benoemen van issues bij verschillende bedrijfs functies.
Te gebruiken door management en/of medewerkers
Onderwerpen:

 • Missie, Visie, Beleid
 • Juridische zaken
 • Personeel & Organisatie
 • Financiële & Fiscale zaken
 • ICT
 • Marketing & Communicatie
 • Verkoop
 • Projecten
 • Productie

Voor snel inzicht en kennismaking

Mid-Level Analyse:

Functie Analyse

Wilt u uw bedrijf een stapje dieper analyseren? Wilt u een goed idee krijgen over waar uw aandacht naar uit zou moeten gaan? Deze analyse sluit naadloos aan op de detailscans die hieronder staan vermeld. Het is eigenlijk een ideaal startpunt.

De Beste Start

Bedrijfsvoering

Snel inzicht in uw bedrijf op directie niveau? Is uw basis wel voldoende? Goede kennismaking.
Onderwerpen:

 • Beleid
 • Resultaat
 • Organisatie
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • Continuïteit

Juridische zaken

Heeft u uzelf wel goed ingedekt? Komt uw continuïteit in gevaar?
Onderwerpen:

 • Juridische structuur onderneming
 • Onroerend goed onderneming
 • Intellectueel eigendom
 • Arbeidsrecht
 • Inkoop & verkoop
 • Debiteuren beheer

Financieel & Fiscaal

Bespreek de resultaten met uw accountant. Ook zinvol voor ZZP-ers.
Onderwerpen:

 • Geautomatiseerde administratie
 • Debiteuren
 • Crediteuren
 • Werkkapitaal
 • Fiscale Regelingen
 • Begroten

Mobiliteitsbeleid

Is uw mobiliteitsbeleid up-to-date? Zijn er mogelijke kostenbesparingen? Kan de CO2-uitstoot gereduceerd worden en/of zijn er andere mogelijkheden met betrekking tot “vergroening”?
Onderwerpen:

 • Mobiliteitsbeleid
 • Interne organisatie
 • MVO
 • Wagenpark
 • Alternatieve mobiliteit
 • Leveranciers
 • Rapportage
 • Financieel

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Wilt u ook wel eens weten wat het behalen van een MVO certificaat voor uw organisatie betekent? Waar gaat dat eigenlijk over? Hoeveel tijd gaat me dat kosten? Gaat het me eigenlijk wel lukken om een MVO traject op te starten? Met deze MVO Scan kunt u op al deze vragen een antwoord krijgen.
Onderwerpen:

 • Economische Prestatie-Indicatoren
 • Milieu Prestatie-Indicatoren
 • Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
 • Mensenrechten
 • Maatschappij
 • Productverantwoordelijkheid

Verkoop / Sales

Heeft u een goed doordachte Salesfunctie? Na deze Scan heeft u een goed beeld van wat u allemaal kunt verbeteren.
Onderwerpen:

 • Visie/missie
 • Sales strategie
 • Verkoopdoelstellingen
 • SWOT analyse
 • Interne analyse
 • Marktbewerking
 • Sturing/Rapportage
 • Ontwikkeling

Marketing & Communicatie

Bepaal zelf wat u moet doen om uw producten beter in de markt te zetten.

Onderwerpen:

 • Identiteit
 • Markt
 • Product/Dienst
 • Marketing en communicatieplannen
 • Mensen
 • Communicatiemiddelen

Personeel & Organisatie

Slimme gedetailleerde acties/tips. Direct toepasbaar. Voor iedereen met personeel.
Onderwerpen:

 • HR Strategie
 • Werving & Selectie
 • Personeelsplanning
 • Arbeidsvoorwaarden & Beloning
 • Functioneren & Beoordelen
 • Employability
 • Arbo-, verzuim- & Re-integratiebeleid
 • Taakinhoud & Arbeidsorganisatie
 • Leidinggeven

Samenwerken

Beter samenwerken door zicht te krijgen op organisatiegedrag! U merkt bijvoorbeeld dat er iets niet lekker loopt in de onderlinge samenwerking, maar vindt het lastig om te benoemen waar dit aan ligt. Of u wilt collectieve gedragsverandering realiseren en weet dat uw medewerkers zich eerst bewust moeten worden van het huidige en gewenste organisatiegedrag. De Samenwerken Scan legt organisatiegedrag bloot en geeft u handvatten om het te beïnvloeden in de gewenste richting.

Onderwerpen:

 • Gedrevenheid
 • Klant- en marktgerichtheid
 • Effectiviteit, efficiëntie en discipline
 • Managementstijl
 • Professionaliteit
 • Transparantie

Arbeidsbeleving

Medewerkerstevredenheid. Volledig anoniem. Alleen de gemiddelde uitslag komt in het dashboard.
Dit wordt uitsluitend geleverd in samenwerking met QAtool specialisten.
NB. Extra toeslag voor verwerking gegevens.
Onderwerpen:

 • Functie
 • Werkdruk
 • Leiding
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Samenwerking & werksfeer
 • Opleiding & Ontwikkeling
 • Organisatie
 • Invloed op de organisatie
 • Arbo

ICT voor ZZP en Klein MKB

Geeft inzicht in uw ICT. Voor ZZP-ers en kleine MKB organisaties tot ca. 10 FTE’s. Dekt alle aspecten.
Onderwerpen:

 • ICT en bedrijfsvoering
 • ICT contracten
 • Technische infrastructuur
 • ICT Kosten
 • Beveiliging/Security
 • Website en internet
 • Telefonie
 • Tevredenheid met ICT

Projectmanagement

Kennismaking en directe invulling voor uw grotere projecten
Onderwerpen:

 • Project identificatie
 • Project organisatie
 • Project planning
 • Project rapportage & communicatie
 • Issue & risc management
 • Financieel Beheer
 • Afhankelijkheden
 • Methoden & technieken
 • Project control & uitvoering

Productie

De Productie QuickScan is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met een productieafdeling. De scan maakt uw uitdaging hanteerbaar. U krijgt stevig grip op de verbetermogelijkheden èn op de vorderingen hiervan.
De scan kunt u eenvoudig zelf zonder begeleiding uitvoeren. Begeleiding door uw adviseur verhoogt het resultaat. U haalt dan het maximale uit de scan.

Onderwerpen:

 • Productiebeleid
 • Functioneren Productie gerelateerde afdelingen
 • Logistiek
 • Staat van onderhoud
 • Realisatie
 • Procesbeheersing
 • Verbeteringen
 • Productiemanagement
 • Energie en Milieu
 • Duurzaamheid
 • Arbo & Veiligheid
 • Hygiène en Ongedierte

ISO-9001-2015 serie

QAtool heeft de nieuwe ISO-9001-2015 versie aangegrepen voor een vernieuwing van haar producten. Neem contact op met ons voor nadere informatie over dit product dat ideaal te gebruiken is voor uw interne audits. Het biedt u uitstekend overzicht van waar u nu staat en waar u mee bezig bent.

Op al onze producten en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden d.d. 16 oktober 2014 van toepassing.

Bestellen

"De QAtool methode heeft mij en mijn partners snel en concreet op een lijn gebracht. Het is evident dat deze kennis het ons verder gaat brengen."

− Leo van Selm, Asset Experts

"Die Marketing & Communicatie Scan heeft me goede actiepunten gegeven die een verschil gaan maken in mijn sales. "

− Marco Hooijmans, Jan Baars Interieurs

"Er zijn overal scans die je kunnen helpen. Maar QAtool is anders; het is een hele methode. Daar heb je echt wat aan."

− Corné van de Pol, To Count On Accountants en Belastingadviseurs

"Mijn klanten hebben nu een concrete agenda op basis van de Sales scan van QAtool. Zo groeit mijn klanttevredenheid."

− Leo Mulder, Kenneth Smit Training